Home » Posts tagged 'zabijačka'

zabijačka

Zabijačkové recepty

Paření a čištění prasete

Po vykrvení následuje úkon, při němž zbavujeme poražené prase pokožky a štětin. Jedním z nejčastějších způsobů, jak zbavit prase pokožky a štětin, je paření. Při paření se vyšší teplotou za vlhka uvolňují štětiny a pokožka se dá lehce odstranit. Prase se paří v nádržích (dřevěných neckách). Nejvhodnější teplota vody je 58 až 63 °C a doba paření 3 až 5 minut. Při nižší teplotě vody se doba paření musí prodloužit úměrně snížení teploty vody. Při použití vody s vyšší teplotou může nastat přepaření – pokožka se nedostatečně uvolňuje a zůstává na mnoha místech na kůží, kůže je popraskaná, štětiny bývají zježené, zůstávají v kůži a z kůže se dají těžko vytrhnout. Prase, u něhož došlo k přepaření, se musí oholit ostrým nožem. Při použití vody teplé méně než 58 °C dochází k tzv. nedopaření pokožky.

(Pokračování textu…)

Omráčení prasete

Před vlastním poražením prasete se musí podle u nás platných předpisů každé zvíře omráčit. Při omračování se musí zabránit jakémukoliv týrání zvířat.
Při správném omračování má zvíře ztratit vědomí a citlivost, jejichž centrum leží ve velkém mozku. Zvíře se musí omráčit tak, aby se zachovala centra pro činnost dýchací a zvláště srdeční. Obě tato centra jsou v prodloužené míše. Srdeční a dýchací činnost se musí zachovat po dobu vykrvování.
Omračování domácích zvířat se dělá různým způsobem a to: elektrickým proudem, střelným zařízením s fixovaným projektilem, řidčeji s volným projektilem. U domácích zabijaček se prase nejčastěji omračuje úderem do hlavy na čelní kost. Úder do týlu je zakázaný. Ihned po omráčení prasete musí následovat vykrvení. Před omráčením přivážeme k zadní noze prasete provaz, který zachytíme dvěma smyčkami. Omráčené prase musíme v nejkratší době vykrvit, vypařit a dále opracovat.

(Pokračování textu…)