Home » Výroba konzervy » 7. Uzavírání obalů

Zabijačkové recepty

7. Uzavírání obalů


Jakost uzávěru a sterilace spolurozhodují o trvanli­vosti masových konzerv. Ale i dokonale sterilované konzervy se znehodnotí, jestliže sklenice nebo ple­chovky nejsou neprodyšně uzavřené. Uvolněním víč­ka nebo netěsností uzávěru obalu se dostane dovnitř vzduch nebo voda při chlazení a tím je výrobek infikován rozkladnými mikroorganismy. Zvláště uzavírání plechovek je důležitá manipulace. Nezbyt­ný a hlavní je uzavírací stroj konzerv, který musí být v bezvadném stavu, dobře ošetřený a dokonale seří­zený, aby uzávěr byl zcela hermetický. Vyžaduje to určité vědomosti a praktickou zkušenost.

Uzavíraček je několik typů, buď motorové, nebo na ruční pohon. Výhodné jsou uzavíračky kombino­vané s ořezávacím zařízením. Umožňují několikeré upotřebení plechovek tím, že utvoří zahnutý okraj a novým víčkem se opět uzavřou. O správnosti a těs­nosti uzávěru se lze přesvědčit několikerými zkouš­kami.

Těsnost uzávěru

Před vlastním uzavíráním naplněných obalů nej­prve odzkoušíme prázdný obal. A to ponořením prázdné nebo obarvenou vodou naplněné plechovky do vřelé vody, zahříváme až k bodu varu a pozoru­jeme, zda uzávěrem neuniká vzduch. Přehříváním se zvětšuje objem obsahu, vzniká tlak a jestliže uzávěr netěsní, unikají vzduchové bubliny, což dokazuje nesprávné seřízení uzavíračky. Nejčastěji je uzávěr netěsný v letovaném spoji. Netěsnou plechovku zku­síme znovu uzavřít upravenou uzavíračkou a opět ji zkoušíme. Teprve po dokonalém seřízení uzavíračky začneme s uzavíráním plechovek naplněných masem.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *